Andorra Regis Moravia

Dorinka, Dorka, Dorota - je to po vzoru své maminky pěknej ďáblík, co nevymyslí sama, s tím jí Cherda ráda pomůže. Jediné co nemají společné je láska k vodě, zatím co Dorka se tváří ve vodě skoro jako vydra, tak Cherda má k vodě odpor. Vodomilka je Dorča nejspíš po tatínkovi.

Svod splněn dne 18.5.2014, Knížecí rybník u Tábora

svodový kód: 5/1a, 4a 61cm

Bonitace splněna dne 20.6.2015 v Chropini,

bonitační kód: 4/1a,4a,/G3/S, povahový test:96 bodů

Zdraví: DKK 0/0, DLK 0/0, OCD nepostižen

            Oční vyšetření na dědičné oční vady, bez nálezu.

            Štítná žláza 2015, v normě.